Godziny otwarcia pon - pt: 800 - 1800

Jazda pod wpływem alkoholu
Adwokat Warszawa

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wieloletnie doświadczenie i dziesiątki wygranych spraw

Kontakt alarmowy w przypadku zatrzymania:
518 645 016

Oddzwonimy do Ciebie w przeciągu paru minut

Ładowanie
Sprawdź wszystkie pola i zaznacz, że nie jesteś robotem
Wysłano!

O nas

Dowiedz się kim jesteśmy i jak możemy Ci pomóc


Adwokat Jazda Po Alkoholu


Adwokat Marcel Marszałek

Adwokat Marcel Marszałek

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku. Prowadzi indywidualną kancelarię świadczącą wszechstronną i kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego.

Autor publikacji

Z zakresu wypadków komunikacyjnych, roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa, w związku z niesłusznym tymczasowych aresztowaniem i zatrzymaniem. Wielokrotnie zapraszany do programów interwencyjnych w charakterze eksperta.

Skutecznie reprezentował wielu klientów w zakresie spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu

W kontaktach z Klientem adw. Marcel Marszałek stawia na przejrzystość, przystępne wyjaśnienie sytuacji prawnej Klienta. Ceni swobodną atmosferę, która ułatwia kontakt z Klientem.

Adwokat Jazda Po Alkoholu

JAK DZIAŁAMYKlient zgłosił się z prośbą o pomoc w sprawie po jeździe po alkoholu. Główna prośba klienta to było uzyskanie wyroku nie skazującego, ponieważ klient z uwagi na bycie Prezesem Zarządu spółki nie mógł być karany. Druga prośba to skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Obie prośby klienta udało się zrealizować.Klient został skazany w I instancji na 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, prowadząc samochód osobowy mając w wydychanym powietrzu 0,54 mg/l. Sąd Okręgowy przychylił się do apelacji obrońców i warunkowo umorzył postępowanie.Klient zgłosił się z sytuacją, iż będąc w stanie nietrzeźwości uderzył w inny samochód dokonując manewru wyprzedzania. Sąd w wyniku wniosku obrońców umorzył postępowanie. Klient nie mógł być osobą karaną.W wyniku zażalenia obrońców Sąd uchylił Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Umorzenie zakazu prowadzenia pojazdów - postanowienie sądu

Klient Kancelarii został oskarżony o popełnienia czynu z art. 180a czyli przestępstwa prowadzeniu pojazdu po cofnięciu uprawnień, za które grozi do 2 lat pozbawienia wolności i obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd uwzględnił stanowisko obrony i warunkowo umorzył postępowanie oraz nie zastosował zakazu prowadzenia pojazdów.

Umorzenie zakazu prowadzenia pojazdów - postanowienie sądu

Klient Kancelarii został oskarżony o popełnienia czynu z art. 180a czyli przestępstwa prowadzeniu pojazdu po cofnięciu uprawnień, za które grozi do 2 lat pozbawienia wolności i obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd uwzględnił stanowisko obrony i warunkowo umorzył postępowanie oraz nie zastosował zakazu prowadzenia pojazdów.

Postanowienie sądu o przedmiotowym umorzeniu sprawy

Klient Kancelarii został zatrzymany do rutynowej kontroli, który wykazała ilość alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,11 mg/l co zostało zakwalifikowane jako wykroczenie za które grozi do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd rozpoznający sprawę przychylił się do stanowiska obrońców i umorzył przedmiotową sprawę.

Umorzenie zakazu prowadzenia pojazdów - postanowienie sądu

Klient Kancelarii został zatrzymany do rutynowej kontroli, który wykazała ilość alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,11 mg/l co zostało zakwalifikowane jako wykroczenie za które grozi do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd rozpoznający sprawę przychylił się do stanowiska obrońców i umorzył przedmiotową sprawę.

Wyrok Częstochowa - kierowanie samochodu w stanie nietrzeźwości

Wyrok Częstochowa - kierowanie samochodu w stanie nietrzeźwości

Klient Kancelarii został oskarżony o to, iż znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 2,01 ‰ zawartości alkoholu etylowego kierował samochód po drodze publicznej. Zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia samochodu pod wpływem zostało zgłoszone przez sąsiada, który na podstawie jazdy oraz sposobu chodzenia, woni z ust Klienta uznał, iż ten prowadził pojazd pod wpływem. W trakcie postępowania została wydana opinia biegłego ds. toksykologii oraz przeprowadzone badanie retrospektywne, w wyniku, którego biegły zgodził się z stanowiskiem obrony, iż Klient nie prowadził samochodu będąc pod wpływem, a spożywał alkohol dopiero po jeździe samochodem.

Adwokat Jazda Po Alkoholu

Prowadzenie auta pod wpływem Wyrok i Uniewinnienie

Uniewinnienie

Klient oskarżony był o czyn z art. 177 § 1 k.k. Akt oskarżenia został sporządzony w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a przede wszystkim opinie biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Opinia była kategoryczna, a wnioski w niej zawarte niekorzystne dla Klienta. Do sprawy przystąpiliśmy na etapie postępowania sądowego. Podczas przesłuchania na rozprawie głównej, biegły wycofał się ze swoich twierdzeń. Nie był w stanie "obronić" wniosków płynących z opinii w konfrontacji z pytaniami obrońcy. Sąd następnie dopuścił dowód z kolejnych dwóch biegłych. Po dwunastu terminach rozpraw, został wydany wyrok uniewinniający.

Zatrzymanie Prawa Jazdy Za Alkohol

Prowadzenie auta pod wpływem Wyrok i Uniewinnienie

Warunkowe umorzenie postępowania

Klient oskarżony był o czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. tj. prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym przy czym był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Na nasz wniosek Sąd zmienił opis i kwalifikację prawną czynu i warunkowo umorzył postępowania wobec Klienta. Dodać należy, że organy ścigania nie miały podstaw do formułowania zarzutu z art. 178a § 1 i 4 k.k. wskazując na wcześniejsze prawomocneskazanie Klienta, które zostało zatarte i uważa się je za niebyłe. Sąd zaliczył na poczet zakazu prowadzenia pojazdów, okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy. Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów "pokrywał" się z okresem faktycznego zatrzymania ww. dokumentu. Wyrok jest prawomocny.

Adwokat Jazda Po Alkoholu

Prowadzenie auta pod wpływem Wyrok i Uniewinnienie

Uniewinnienie

Klient został obwiniony o wykroczenie z art. 97kw w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 2 Prd. Nie przyjął mandatu w wysokości 500 zł i 10 pkt karnych. Sprawa została skierowana do Sądu. Sąd przystał na argumentację zaprezentowaną przez Klienta i obronę. W uzasadnieniu wskazał, że nie doszło do realizacji znamion czynu za który został obwiniony klient. Stan faktyczny niniejszej sprawy w sposób jaskrawy uwypuklił, błędną interpretację przepisów w stosunku do sytuacji na drodze. Co za tym idzie, niezasadną próbę ukarania klienta mandatem przez policję.

Zatrzymanie Prawa Jazdy Za Alkohol

Kierowanie autem w stanie nietrzeźwości - Wyrok w Otwocku

Kierowanie autem w stanie nietrzeźwości - Wyrok w Otwocku

Klient kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,42 mg/l. Sąd przystał na argumentację obrońcy odnośnie pozytywnej oceny kryminologicznej i warunkowo umorzył postępowanie wobec Klienta stosując tylko jednoroczny zakaz prowadzenia pojazdów, zamiast przewidywanego przez przepisy okresu trzy letniego.

Adwokat Jazda Po Alkoholu

Sąd Uniewinnił art 178a 1 kk

Warunkowe umorzenie postępowania

Klient kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,32 mg/l. Sąd przychylił się do argumentacji obrony i warunkowo umorzył postepowanie wobec naszego Klienta.

Zatrzymanie Prawa Jazdy Za Alkohol

Wyrok uniewinniający

Wyrok zmniejszony do zakazu prowadzenia na rok

Wyrok zakazu prowadzenia na rok

Informacje

Poznaj podstawowe informacje

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Szanowni Klienci Kancelarii jazda-po-alkoholu.pl często zgłaszają się do nas tj. adwokata Marcela Marszałka z zapytaniem odnośnie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Na samym wstępie przedmiotowego wpisu należy rozróżnić złożenie w Sądzie wniosku o wcześniejszej uznanie środka karnego za wykonany tzw. skrócenie wykonywania środka karnego, którego podstawą zastosowania jest art. 84 § 1 k.k., a złożenie wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, którego podstawą jest art. 182a § 1 k.k.w.

W przedmiotowym wpisie zajmiemy się tym pierwszy wnioskiem tj. o wcześniejsze uznanie środka karnego za wykonany, którego podstawą jest art. 84 § 1 k.k., o tak zwanej blokadzie alkoholowej opowiemy Państwu w odrębnym wpisie, ale co do zasady różnica jest taką, iż pierwszą instytucję stosujemy w przypadku, gdy środek karny został orzeczony nie z powodu jazdy w stanie nietrzeźwości, a drugi tj. blokadę alkoholową właśnie w przypadku skazania i orzeczenia środka karnego za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Zanim pojawi się nasz wpis o blokadzie alkoholowej możecie Państwo poczytacie o przedmiotowej instytucji chociażby w artykule poniżej:

https://moto.wp.pl/blokada-alkoholowa-malo-popularna-zdaniem-rpo-trzeba-to-zmienic-6287520935790209a

oraz na stronie Rzecznika Prawo Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/straciles-prawo-jazdy-za-kierowanie-na-%E2%80%9Epodwojnym-gazie%E2%80%9D-mozesz-prowadzic-samochody-z-blokada-alkoholowaPrzechodząc do meritum wniosku o wcześniejsze uznanie środka karnego za wykonany należy wskazać, że Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów uznać go za wykonany, jeżeli osoba skazania:

  1. przestrzegała porządku prawnego;
  2. środek karny był wykonywany przynajmniej przez rok.

Z powyższego wynika, że okres na, który orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów musiał być orzeczony na co najmniej 2 lata, aby móc wnosić o jego wykonanie, a tym samym nie ma możliwości na skrócenie zakazu orzeczonego w wymiarze jednego roku.

Przedmiotowy wniosek może być również stosowany w przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. W postępowaniach sądowych długo istniało zagadnienie, czy przedmiotowy wniosek można stosować również do osoby, która de facto nie została Skazana, ponieważ wydano wobec niej Wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania. Przedmiotowe zagadnienie zostało dość dogłębnie opisane w Postanowieniu Sądu Rejonowego w Złotoryi, z dnia 12 września 2017 r., o sygn. akt. II Ko 837/17 w którym to Sąd wprost stwierdził, iż art. 84 § 1 k.k. ma zastosowanie także do sprawcy przestępstwa, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego.

Skrócenie zakazu jest możliwe po upływie połowy czasu, na jaki środek został orzeczony.

Co do zasady okres ten w praktyce biegnie już od momenty zabrania prawa jazdy, ponieważ w Wyroku Sąd zalicza ten okres na czas trwania środka karnego.

Co ważne:
W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności środki karne nie podlegają wykonaniu, zatem nie rozpoczynają one swojego biegu w trakcie przebywania w zakładzie karnym, a zaczynają biec dopiero po wyjściu z zakładu karnego.W momencie, gdy mamy spełniony pierwszy warunek tj. upływ połowy okresu na który orzeczono środek karny, musimy jeszcze udowodnić, iż w ww. okresie przestrzegaliśmy porządku prawnego. We wniosku należy wskazać, iż nie popełniliśmy żadnego nowego przestępstwa oraz stosowaliśmy się do dozoru. Często udowodnienie przedmiotowych kwestii opiera się na przedstawieniu Sądowi opinii kuratora lub odpowiednich zaświadczeń. Warto również zwrócić się do Krajowego Rejestru Karnego celem wykazania danych o braku dalszej karalności.Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest Sąd, który w I instancji zdecydował o zastosowaniu środka karnego.

Przedmiotowy wniosek nie podlega również opłacie. Pamiętajmy, aby we wniosku wskazać:

  1. Sprawę – Wyrok skazujący w I i II instancji;
  2. Okres wykonywania środka karnego;
  3. Dowody na przestrzeganie porządku publicznego

Warto również przedstawić Sądowi aspekty, dla których ważne dla nas jest uznanie danego środka za wykonany. Jednymi z głównych powodów, którzy klienci kancelarii często przedstawiają są aspekty związane z koniecznością dojazdu do domu, do pracy, do szkoły, opieki nad starszym członkiem rodziny. W dzisiejszych czasach nietrudno jest wskazać, iż prawo jazdy jest potrzebne do normalnego, codziennego funkcjonowania.

Dodatkowo warto wskazać, iż wniosek można składać jeszcze przed upływem okresu obowiązywania zakazu, żeby Sąd go rozpoznał jak najszybciej, najlepiej tuż po tym, jak minie okres połowy wykonania środka karnego.

Istnieje również możliwość dożywotnio orzeczonego środka karnego. Sąd może uznać taki środek za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a sam środek był w stosunku do Skazanego wykonywany przez 15 lat.Ile czeka się na rozpoznanie wniosku o wcześniejszej uznanie środka karnego za wykonany (skrócenie wykonywania środka karnego)?

Na rozpoznanie wniosku o wcześniejszej uznanie środka karnego za wykonany (skrócenie wykonywania środka karnego), co do zasady czeka od 2 do 4 miesięcy od złożenia wniosku, jednakże trzeba pamiętać, iż każdy Sąd działa trochę inaczej i ten termin może się różnić.Podsumowując:
- Warto złożyć wniosek o wcześniejszej uznanie środka karnego za wykonany tzw. skrócenie wykonywania środka karnego lub wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, ponieważ pozwoli nam to na szybsze odzyskanie prawa jazdy;

- Przed złożeniem wniosku należy policzyć okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów, przygotować dokumenty na potwierdzenie przestrzegania porządku prawnego;

- Warto zgłosić się do Kancelarii Adwokata Marcela Marszałka lub przez stronę www.jazda-po-alkoholu.pl celem profesjonalnego sporządzenia wniosku.

Kontakt

Dane kontaktowe

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej lub obrońcy gdy zostałeś(aś) oskarżony(a) napisz.

Adres

Oddział Warszawa:

ul. Dywizjonu 303 149C, lok. 61, Warszawa

Zadzwoń do nas

+48 518 645 016


Godziny otwarcia pon - pt: 800 - 1800

Ładowanie
Sprawdź wszystkie pola i zaznacz, że nie jesteś robotem
Twoja wiadomość została wysłana!

pomoc@jazda-po-alkoholu.pl

+48 518 645 016

Jak działamy